logo

BATXILLERAT D'ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

ASSIGNATURES

PRIMER CURS

Matèries Comunes

Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Llengua estrangera (anglès) I
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació física

Matèries comunes d'opció

Història i fonaments de l'art I

Matèries de modalitat específiques

Dibuix artístic I
Cultura audiovisual I
Volum

SEGON CURS

Matèries Comunes

Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera (anglès) II
Història de la filosofia
Història
Treball de recerca

Matèries comunes d'opció

Història i fonaments de l'art II

Matèries de modalitat específiques

Dibuix artístic II
Cultura audiovisual II
Disseny


Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net