logo

BATXILLERAT D'ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA

ASSIGNATURES

PRIMER CURS

Matèries Comunes

Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Llengua estrangera (anglès)I
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació física

Matèries comunes d'opció

Història i fonaments de l'art I

Matèries de modalitat específiques

Llenguatge i pràctica musical*
Anatomia aplicada**
Cultura audiovisual I


SEGON CURS

Matèries Comunes

Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera (anglès) II
Història de la Filosofia
Història
Treball de recerca

Matèries comunes d'opció

Història i fonaments de l'art II

Matèries de modalitat específiques

Arts escèniques
Literatura catalana
Cultura audiovisual II


(*) Conveni amb l'Escola de Música de Vic.
(**)Conveni amd l'Institut de Teatre de Vic.
Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net