logo
>

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE FORJA ARTÍSTICA

CONTINÜITAT D'ESTUDIS


En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat)

Rambla de Sant Domènec,24 · 08500 Vic | Tel 93 885 48 51 · Fax 93 883 37 29
eartvic@xtec.cat · www.eartvic.net